NCDRC - Non Communicable Diseases Research Center

Fasa Non Communicable Diseases Research Center

بروزرسانی مطالعه کهورت بزرگسال فسا - اردیبهشت  1400:

 

ما مفتخریم به شما اطلاع دهیم که مطالعه کوهورت ما به مراحل بالاتر رسیده است و جناب پروفسور ملک زاده در سال 1397 از دانشگاه علوم پزشکی فسا بازدید کرده و در مورد جزئیات پیشرفت پروژه ها از جمله مطالعه کوهورت بزرگسالان دانشگاه ما اندیشیده اند.

به روزرسانی مختصر در مورد این پروژه به شرح زیر است:

مطالعه کوهورت بزرگسالان فسا در مراحل زیر انجام شده است:

1.ثبت اولیه: در مرحله اولیه 10137 نفر مطابق با https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-016-3760-z   ثبت شده اند.

2. مرحله پیگیری اول: در این مرحله 82/99 درصد از کل افراد ثبت شده مرحله اول پیگیری شدند. افراد دارای پیامد مطلوب برای ارزیابی و درمان پزشکی بهتر به متخصص داخلی ارجاع داده شده و کلیه جزئیات و کدتشخیص در سایت بصورت آنلاین ضبط گردیده است. افرادی که در طول این مرحله جان خود را از دست داده اند بوسیله فرم های پیگیری سالانه، اتوپسی شفاهی و مرور پیامد در سامانه ثبت شده اند.

3. مرحله دوم پیگیری: در این مرحله 85/99 درصد از کل افراد ثبت شده مرحله دوم پیگیری شدند. افراد دارای پیامد مطلوب برای ارزیابی و درمان پزشکی بهتر به متخصص داخلی ارجاع داده شده و کلیه جزئیات و کدتشخیص در سایت بصورت آنلاین ضبط گردیده است. افرادی که در طول این مرحله جان خود را از دست داده اند بوسیله فرم های پیگیری سالانه، اتوپسی شفاهی و مرور پیامد در سامانه ثبت شده اند.

4. مرحله سوم پیگیری:  در این مرحله 73/99 درصد از کل افراد ثبت شده مرحله دوم پیگیری شدند. افراد دارای پیامد مطلوب برای ارزیابی و درمان پزشکی بهتر به متخصص داخلی ارجاع داده شده و کلیه جزئیات و کدتشخیص در سایت بصورت آنلاین ضبط گردیده است. افرادی که در طول این مرحله جان خود را از دست داده اند بوسیله فرم های پیگیری سالانه، اتوپسی شفاهی و مرور پیامد در سامانه ثبت شده اند.

5. مرحله چهارم پیگیری:  نزدیک به 7388 نفر پیگیری شده و جزئیات همانطور که در مرحله پیگیری های  قبلی ذکر شد ثبت گردید. در حال حاضر پیگیری ها ادامه دارد.

مرکز تحقیقات  بیماری های غیر واگیر دانشکاه علوم پزشکی فسا - اردیبهشت 1400

 

 

Visitors

Today 4

Yesterday 4

Week 4

Month 45

Visitors 20461138