NCDRC - Non Communicable Diseases Research Center

Fasa Non Communicable Diseases Research Center

 

 

بروزرسانی کوهورت جوانان - اردیبهشت ماه 1400

کوهورت جوانان در تاریخ 28 اردیبهشت 94 شزوع به کار کرد ه است و پس از فراخواندن 3000 نفر از مردم در گروه سنی 35-15 سال که 50 درصد آنها از ساکنین روستاها و 50 درصد آنها از ساکنین شهر بودند، پرسشگری و خونگیری از همه افراد بعمل آمد.

پیگیری دوم تا پنجم نیز بصورت موازی 50 درصد شرکت کننده روستایی و 50 درصد شزکت کننده شهری از طریق تلفن و مراجعه حضوری بصورت سالانه مورد پایش قرار گرفتند. که در پیگیری های حضوری مجدد از 1500 روستایی و 1500 شهروند شهری  دوباره دعوت به عمل امد و علاوه بر انجام پرسشگری روانشناسی ،  نوار قلب و تركیب بدنی افراد مورد ارزیابی قرار گرفت.

در حال حاضر سومین پیگیری حضوری از 1500 شهروند شهری  و سومین پیگیری تلفنی از 1500 شرکت کننده روستایی در حال انجام می باشد.

مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر دانشگاه علوم پزشکی فسا - اردیبهشت ماه 1400

Visitors

Today 4

Yesterday 4

Week 4

Month 45

Visitors 20461138