NCDRC - Non Communicable Diseases Research Center

گزارش های عمومی

افراد ثبت شده در مرحله اول مطالعه کوهورت فسا 10137 نفر، پیگیری مرحله اول 10120 نفر (10067 نفر در قید حیات)،پیگبری مرحله دوم 10052 نفر (9989 نفر در قید حیاط) و پیگیری مرحله سوم  تا 16 اسفند 1398 حدود 6850 نفر می باشد.

افراد ثبت شده در مرحله اول مطالعه کوهورت جوانان فسا 3000 نفر می باشند.

 

 

تا تاریخ ذکر شده در بالا :

سکنه فلبی       شرکت کننده

نارسایی قلبی:           شرکت کننده


اگر می خواهید به آخرین گزارش های مربوط به شیوع بیماری ها و شرایط موجود در این مطالعه دسترسی پیدا کنید، لطفاً از طریق آدرس ایمیلncdrc@fums.ac.ir  درخواست خود را مطرح فرمایید.

 

Visitors

Today 4

Yesterday 4

Week 4

Month 45

Visitors 20461138