• 1402/11/28 - 11:34
  • - تعداد بازدید: 47
  • - تعداد بازدیدکننده: 47
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
بررسی مشکلات بهداشتی شهرستان در راستای پوش ملی سلامت

در تاریخ 16 بهمن 1402پیرامون بررسی مشکلات بهداشتی شهرستان در راستای پوش ملی سلامت و غربالگری دیابت و پرفشاری خون در مرکز جلسه ای برگزار گردید

جلسه چهارم 16 بهمن 1402

پیرامون بررسی مشکلات بهداشتی شهرستان در راستای پوش ملی سلامت و غربالگری دیابت و پرفشاری خون صحبت و تصمیماتی اتخاذ گردید.

  • گروه خبری :
  • کد خبر : 10641
کلمات کلیدی
صدیقه آقایی کیان
خبرنگار

صدیقه آقایی کیان

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: