• 1401/02/07
  • - تعداد بازدید: 118
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

کوهورت جوانان

در سال 1394 مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی فسا مطالعه ای را بر گروه سنی 15 تا 35 اغاز نمود...

مطالعه کوهورت جوانان در تاریخ 1394/02/27 در مرکز کوهورت ششده اغاز به کار نمود.در این مرحله 1500 نفر از جمعیت روستایی توابع ششده و 1500 نفر از جمعیت شهری شهرستان فسا وارد مطالعه شدند.در فاز حضوری اولیه برای هر فرد پرسشنامه های روانشناسی، عمومی و نمونه های خون و ادرار ثبت گردیده است.این مرحله در تاریخ 1396/02/27 به پایان رسید.

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: