• 1401/01/28
  • - تعداد بازدید: 189
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه

کوهورت پرشین

مرحله اول فاز ثبت نام، مرحله دوم فاز پیگیری سالانه، مرحله سوم فاز ارزیابی مجدد

کوهورت بزرگسال فسا از سال 1393 آغاز به کار نموده است.

 

فاز اولیه: در مرحله اولیه 10000 نفر وارد طرح گردیده اند و نمونه های خون، مو و ناخن همه این افراد جمع آوری و ذخیره گردیده است. در این مرحله برای همه افراد طرح پرسشنامه های تغذیه، عمومی و پزشکی  تکمیل گردیده است و کلیه این اطلاعات برای انجام طرح های تحقیقاتی در دسترس می باشد.

 

فاز پیگیری: پس از اتمام مرحله ثبت نام، فاز پیگیری تلفنی سالانه از افراد ثبت شده در طرح آغاز و اطلاعات پزشکی هر فرد طی یک تماس تلفنی در سامانه ثبت می گردد.این مرحله هر سال برای هر فرد انجام می پذیرد و همچنان در حال اجرا می باشد.

 

فاز ارزیابی مجدد:  در این مرحله که از 1400/07/03 آغاز گردیده است 3200 نفر از لیست افراد مرحله اولیه بصورت تصادفی مجددا دعوتگیری می شوند تا در مرکز کوهورت واقع در شهر ششده مراجعه نمایند. برای این افراد مجدد پرسشنامه های تغذیه، پزشکی و عمومی تکمیل می گردد و نمونه های خون و ادرار افراد در بیوبانک ذخیره می گردد.

تصاویر

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: