• 1401/02/07
  • - تعداد بازدید: 109
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه

نارسای قلبی

بیماری قلبی عروقی اولین عامل مرگ در جهان و نیز منطقه فسا می باشد.

بیماری قلبی عروقی اولین عامل مرگ در جهان و نیز منطقه فسا می باشد. لذا FaRSH و FaRMI دو ریجستری یکپارچه است که هم اکنون در دانشگاه علوم پزشکی فسا در جهت ثبت بیماری های نارسایی سیستولیک قلب و انفارکتوس میوکارد فعالیت می نماید. لذا از اپیدمیولوژیست ها و کلیه متخصصین قلب و عروق و سایر دانشمندان مرتبط با این حوزه دعوت بعمل می آید تا با استفاده از بانک اطلاعاتی ارزشمند موجود در این ریجستری ها ، در حوزه بیماری های قلبی فعالیت کنند.

یک سیستم ثبت نام مبتنی بر بیمارستان برای بیماران مبتلا به نارسایی سیستولیک قلب برای ارائه دیدگاهی واقعی از عملکرد بالینی، نتایج بیمار، ایمنی و اثربخشی مقایسه ای برای نارسایی قلبی سیستولیک.

در این رجیستری، تمامی بیماران HF در بخش‌های ER، CCU، Post CCU و ICU ثبت می‌شوند.

نارسایی قلبی به طور فزاینده ای هزینه های زیادی را به سیستم های بهداشتی در سطح جهان تحمیل می کند. هر گونه اقدام در این زمینه برای کاهش پیامدهای بد سلامتی منجر به بهبود قابل توجهی در کیفیت زندگی بیماران نارسایی قلبی خواهد شد. به منظور شناخت صحیح تاریخچه طبیعی بیماری و بار آن در جامعه، ثبت نام بیماران نارسایی سیستولیک قلب در بیمارستان دانشگاه فسا انجام می شود. با اطلاعات ارزشمند جمع آوری شده، مطالعات اپیدمیولوژیک برای تعریف عوامل خطر بیماری و تاریخچه طبیعی در راه است و آزمایشات بالینی مربوطه برای کاهش خطر طراحی خواهد شد.

هماهنگی درمان های راهنما محور، پرهیز از اتلاف منابع، بهبود اقتصاد سلامت، ارائه راهنماهای منطقه ای و ایجاد بستر مناسب برای طراحی و اجرای کارآزمایی های بالینی از دیگر اهداف کاربردی این سامانه ثبت است.

هم اکنون(فروردین 1401) این طرح در مرحله جمع آوری اطلاعات است و تا کنون حدود 2992 بیمار ثبت نام کرده اند.

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: