• 1401/09/01 - 12:09
  • - تعداد بازدید: 95
  • - تعداد بازدیدکننده: 94
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
راه اندازی ثبت تروما در بیمارستان ولی عصر فسا(عج)

راه اندازی ثبت تروما در بیمارستان ولی عصر فسا(عج)

در ایران مسئولیت طراحی و راه اندازی سیستم ثبت تروما در سال 2014 از طرف وزارت بهداشت و آموزش پزشکی به مرکز تحقیقات تروما و جراحی سینا محول شد. پس از مطالعات اولیه، تشکیل کار گروه های مربوطه و طراحی پرسشنامه استاندارد بر اساس پرسشنامه های بین المللی موجود و بومی سازی آن، این طرح هم اکنون در 8 مرکز دانشگاهی کشور در حال اجرا می باشد.

با توجه به اینکه شهرستان فسا به عنوان یکی از مراکز با شیوع ترومای بالا  از طرف مرکز فوریت های پزشکی کشور ساخته شده است و همچنین با توجه به اینکه اطلاعات دقیقی از ثبت بیماران تروما در بیمارستان ولی عصر فسا وجود ندارد و اطلاعات بصورت ناقص ثبت می شوند و همچنین با توجه به اینکه اجرای رجیستری تروما در مرکز مورد پژوهش  علاوه بر بخشی که در تعیین فاکتورهای پیش آگهی، ارزیابی اپیدمیولوژی و ویژگی های بالینی بیماران ترومایی، بررسی پارامترهای مور نیاز  در ارائه مدل های  پیش بینی و پیشگیری، بررسی نحوه انتقال، نحوه درمان و ترخیص بیماران ترومایی خواهد داشت، بنابراین راه اندازی چنین برنامه ثبتی در ارتباط با ثبت تروما اهمیت و ضرورت دارد.

  • گروه خبری : اخبار
  • کد خبر : 7134
صدیقه آقایی کیان
خبرنگار

صدیقه آقایی کیان

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: