• 1401/09/02 - 08:42
  • - تعداد بازدید: 88
  • - تعداد بازدیدکننده: 86
  • زمان مطالعه : 4 دقیقه
مقالات جدید منتشر شده در مرکز تحقیقات

مقالات جدید

می‌توان گفت نانوذرات نیکل برای از بین بردن عفونت‌های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین کاربرد دارد.

استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین (MRSA) مقاومت آنتی بیوتیکی زیادی ایجاد کرده است. این سویه ها حاوی فاکتورهای حدت متعددی هستند که توسعه عفونت های شدید را به ویژه در افراد آسیب پذیر تسهیل می کنند. با توجه به هزینه ها، عوارض جانبی و مدت زمان مورد نیاز برای سنتز داروهای جدید، به نظر می رسد جستجوی رویکردهای جایگزین کارآمد برای ریشه کنی عوامل باکتریایی مقاوم به دارو یک نیاز برآورده نشده باشد. نانوذرات (NPs) به عنوان عوامل پیش آگهی و درمانی در جنبه های مختلف علوم زیست پزشکی کاربرد دارند. نانوذرات کم‌هزینه‌تر مانند NPs نیکل (NiNPs) و فرمول‌های آن‌ها برای استفاده به عنوان عوامل ضد باکتری در برابر MRSA مفیدتر هستند. با این حال، برای تأیید کارایی آنها در داخل بدن و در آزمایش‌های بالینی، تحقیقات عمیق‌تری مورد نیاز است. هدف از بررسی فعلی شامل ارزیابی انتشارات اخیر (2016-2022) در مورد اثرات ضد MRSA رویکردهای مبتنی بر NiNPs است.


کلیدواژه ها: مقاوم به متی سیلین | استافیلوکوکوس اورئوس | نانو ذرات نیکل |


گروه های مخاطب: متخصصان و پژوهشگران | سیاستگذاران پژوهشی | سیاستگذاران درمانی


مشخصات طرح مرتبط:

عنوان پروژه: کاربرد نانوذرات نیکل برای از بین بردن عفونت های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین (مقاله مروری)

مجری اصلی: الهام زارع نژاد   |   همکاران: بابک پزشکی، عبدالمجید قاسمیان   |   تاریخ اتمام طرح: 1401/7/17   |   کد طرح: 401144

English article: Nickel Nanoparticles: Applications and Antimicrobial Role against Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Infections

 

 

می‌توان گفت آلودگی هوا خطر بیماری لوپوس اریتماتوز سیستمیک (SLE) را افزایش می‌دهد.

ویرایش مطلب

مطالعه حاضر یک مرور نظامند و به روش متاآنالیز بود که براساس جستجوی شواهد موجود در مورد رابطه بین آلودگی هوا و خطر بیماری لوپوس اریتماتوز سیستمیک (SLE) براساس شواهد موجود در بانک­های اطلاعاتی الکترونیکی انجام گردید. نهایتا 6 مقاله دارای شرایط وارد تحلیل متاآنالیز مطالعه شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که مواجهه کوتاه مدت (3 روز) با ذرات معلق 5/2 (PM2.5) با خطر SLE رابطه نداشت ولی در مواجهه ی 6 روز بین PM2.5 و این بیماری رابطه وجود داشت. همچنین بین افزایش ازن (O3) و بستری شدن در بیمارستان بدلیل SLE رابطه دیده شد. علاوه براین نتایج متاآنالیز ما براساس مطالعات وارد شده نشان داد که بین افزایش مونوکسید کربن (CO)، دی اکسید نیتروژن(NO2)، دی‌اکسید گوگرد (SO2)، ذرات معلق PM2.5 و PM10 در هوا و بستری شدن در بیمارستان رابطه ای وجود نداشت.

 


کلیدواژه ها: روش تحلیل متاآنالیز | لوپوس اریتماتوز سیستمیک | آلودگی هوا |


گروه های مخاطب: رسانه ها و مردم | متخصصان و پژوهشگران | سیاستگذاران درمانی


مشخصات طرح مرتبط:

عنوان پروژه: بررسی ارتباط آلودگی هوا با بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوس: یک مطالعه مرور نظام مند

مجری اصلی: رضا تبریزی   |   همکاران: آرش اخوان رضایت، نیلوفرجعفری، نیلوفرهوشمند، فرهاد هندجنی   |   تاریخ اتمام طرح: 1401/7/1   |   کد طرح: 99268

English article: The effect of air pollution on systemic lupus erythematosus: A systematic review and meta-analysis

 

 

بیماریهای مزمن(دیابت) می‌توانند بر کمیت خواب فرد تاثیر گذارند.

ویرایش مطلب

 در  این مطالعه مقطعی-تحلیلی ، داده‌ها از جمعیت کوهورت فسا به‌دست آمده و به‌صورت خوداظهاری بوده است. ابتدا بیماران با بیماری‌های مزمن (10 بیماری) شامل: دیابت، فشار خون بالا، نارسایی کلیه، سکته مغزی، سکته قلبی، بیماری ایسکمیک قلبی، بیماری‌های ریوی، صرع، بیماری‌های روماتیسمی و بیماری‌های تیروئیدی انتخاب شدند. میانگین کمیت خواب آنها تعیین شد. چون مطالعه مقطعی است از فاز اول دادههای کوهورت جهت مطالعه استفاده شده است. سپس براساس خصوصیات دموگرافیک این افراد (سن و جنس)، افراد همتا برای آن‌ها تعیین شد. البته افراد گروه همتا ممکن است کاملا سالم نباشند و بیماریای غیر از بیماری مورد مطالعه داشته باشند. سپس این دو گروه همتا و گروه بیماران مزمن با یکدیگر از نظر کمیت خواب مقایسه شدند. سپس عوامل مرتبط با کمیت خواب از جمله سن، جنس، وضعیت تاهل، تحصیلات، نوع بیماری مزمن و طول مدت بیماری، سابقه خانوادگی بیماری‌های مزمن، مصرف الکل، سیگار و مواد مخدر تعیین و رابطه آن‌ها با این بیماری‌ها بررسی شده است. مطالعات نشان داد که بیماریهای مزمن(دیابت) می تواند بر کمیت خواب فرد تاثیر گذارند.


کلیدواژه ها: کوهورت | بیماری‌های مزمن | کمیت خواب | سلامت |


گروه های مخاطب: رسانه ها و مردم | متخصصان و پژوهشگران | سیاستگذاران درمانی


مشخصات طرح مرتبط:

عنوان پروژه: بررسی کمیت خواب در بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن در جمعیت کوهورت فسا

مجری اصلی: زهرا مرادی   |   همکاران: مجتبی فرجام، عزیزاله دهقان، ابوطالب روشن، مریم حیدری سروستانی   |   تاریخ اتمام طرح: 1401/5/31   |   کد طرح: 97419

English article: Comparison of Sleep Quantity in Patients with Chronic Diseases: Results from a Population-Based Study

 

  • گروه خبری : اخبار
  • کد خبر : 7136
صدیقه آقایی کیان
خبرنگار

صدیقه آقایی کیان

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: