• 1401/07/16 - 09:02
 • - تعداد بازدید: 126
 • - تعداد بازدیدکننده: 124
 • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
پایان فاز ارزیابی مجدد کوهورت پرشین فسا

پایان فاز ارزیابی مجدد کوهورت پرشین فسا

3000 نفر از افراد تحت نظر کوهورت بزرگسال مورد ارزیابی مجدد قرار گرفتند

3000 نفر از افراد ثبت شده در کوهورت پرشین فسا بصورت رندم دعوتگیری شده و مورد ارزیابی مجدد قرار گرفتند.از این افراد در روزهای مقرر با رعایت پروتکل های بهداشتی جهت حفظ سلامت ایشان در برابر ویروس کرونا دعوتگیری بعمل آمد و افراد پس از مراجعه به مرکز مراحل زیر را طی کردند.

 • مراجعه به پذیرش و چک شدن اطلاعات ایشان توسط همکاران حاضر در پذیرش
 • مراجعه به بخش خونگیری
 • پذیرایی
 • مراجعه به همکاران پرسشگر تغذیه و ثبت اطلاعات بسامد خوراک فرد
 • مراجعه به همکاران پرسشگر عمومی و ثبت اطلاعات معیشتی فرد
 • مراجعه به اتاق نوار قلب و ثبت نوار قلب فرد
 • مراجعه به همکاران پرستار و ثبت اطلاعات پزشکی، ثبت فشار خون و ضربان قلب فرد
 • گروه خبری :
 • کد خبر : 6964
صدیقه آقایی کیان
خبرنگار

صدیقه آقایی کیان

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: