دکتر عزیزاله دهقان

دکتر عزیزاله دهقان

معاون پژوهشی دانشکده پزشکی تلفن: 07153314068 ایمیل: dehghanaz@gmail.com تحصیلات:

دکترای تخصصی اپیدمیولوژی

دانشیار اپیدمیولوژی
 شماره همراه: 09171214107
ایمیل آکادمیک: Adehghan@fums.ac.ir
 
 
 
دکتر مجتبی فرجام

دکتر مجتبی فرجام

تلفن: 07153314068 ایمیل: farjam.md@gmail.com تحصیلات:

دکترای تخصصی فارماکولوژی

دانلود رزومه
دانشیار داروشناسی (فارماکولوژی)
شماره همراه: 09177104789
ایمیل آکادمیک: mfarjam@fums.ac.ir
 
 
دکتر رضا تبریزی

دکتر رضا تبریزی

مدیر پژوهشی مرکز تحقیقات تلفن: 07153314068 ایمیل: KMSRC89@gmail.com تحصیلات:

دکترای تخصصی اپیدمیولوژی

دانلود رزومه
استادیار اپیدمیولوژی (پژوهش‌محور)
شماره همراه:09178121178
ایمیل آکادمیک: R.tabrizi@fums.ac.ir
 
دکتر الهام زارع نژاد

دکتر الهام زارع نژاد

سرپرست مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر تلفن: 07153314068 ایمیل: El.zarenezhad@gmail.com تحصیلات:

دکترای تخصصی شیمی پسا دکترا شیمی دارویی

دانلود رزومه
استادیار شیمی آلی
شماره همراه:09177321562
ایمیل آکادمیک: El.zarenezhad@fums.ac.ir
دکتر عبدالمجید قاسمیان

دکتر عبدالمجید قاسمیان

دبیر کارگروه مرجعیت علمی و آینده نگاری تلفن: 07153102269 ایمیل: majidghasemian86@gmail.com تحصیلات:

دکترای تخصصی باکتریولوژی

دانلود رزومه
استادیار باکتری شناسی پزشکی
شماره همراه: 09106806917
 
دکتر علی قنبری اسد

دکتر علی قنبری اسد

مدیر فناوری تلفن: 07153102424 ایمیل: alighanbariasad@gmail.com تحصیلات:

دکترای تخصصی آمار زیستی

دانشیار زیست فناوری پزشکی
شماره همراه:۰۹۱۲۰۶۷۹۴۰۰
ایمیل آکادمیک:
 
 
دکتر مریم زحمت کشان

دکتر مریم زحمت کشان

دبیرکارگروه تخصصی اقتصاد آموزش تلفن: 07153102366 ایمیل: zahmatkeshan8@yahoo.com تحصیلات:

دکترای تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت

استادیار مدیریت اطلاعات سلامت

شماره همراه:09178326588

ایمیل آکادمیm.zahmatkeshan@fums.ac.ir

isid

orcid

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: