دکتر عزیزاله دهقان

دکتر عزیزاله دهقان

رییس مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر

تلفن: 07153314068
ایمیل: dehghanaz@gmail.com

محقق اصلی مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر

شماره همراه: 09171214107 

ایمیل آکادمیک:  Adehghan@fums.ac.ir

isid

orcid

تحصیلات

دکترای تخصصی اپیدمیولوژی

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: