دکتر الهام زارع نژاد

دکتر الهام زارع نژاد

رییس مرکز تحقیقات و بیماری های غیر واگیر

تلفن: 07153314068
ایمیل: El.zarenezhad@gmail.com
دانلود رزومه

شماره همراه: 09177321562

ایمیل آکادمیک: El.zarenezhad@fums.ac.ir

isid

orcid

تحصیلات

دکترای تخصصی شیمی آلی پسا دکترا شیمی دارویی

سوابق اجرایی

مدیر ارتباط با صنعت

 دکتر اکبر فرجادفر

دکتر اکبر فرجادفر

معاونت تحقیقات و فناوری

تلفن: 07153314068
ایمیل: hfarjadfar59@gmail.com

استادیار زیست فناوری پزشکی

شماره همراه: 09121769752

ایمیل اکادمیک: a.farjadfar@fums.ac.ir

isid

orcid

تحصیلات

دکترای تخصصی زیست فناوری پزشکی

 دکتر عزیزاله دهقان

دکتر عزیزاله دهقان

معاون پژوهشی دانشکده پزشکی

تلفن: 07153314068
ایمیل: dehghanaz@gmail.com

محقق اصلی مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر

دانشیار اپیدمیولوژی

شماره همراه: 09171214107

ایمیل آکادمیک: Adehghan@fums.ac.ir

isid

orcid

تحصیلات

دکترای تخصصی اپیدمیولوژی

 دکتر رضا  تبریزی

دکتر رضا تبریزی

مدیر پژوهشی مرکز

تلفن: 07153314068
ایمیل: KMSRC89@gmail.com

محقق اصلی مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر

استادیار اپیدمیولوژی (پژوهش‌محور)

شماره همراه: 09178121178

ایمیل آکادمیک: R.tabrizi@fums.ac.ir

isid

orcid

تحصیلات

دکترای تخصصی اپیدمیولوژی

 دکتر الهام زارع نژاد

دکتر الهام زارع نژاد

سرپرست مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر

تلفن: 07153314068
ایمیل: El.zarenezhad@gmail.com
دانلود رزومه

استادیار شیمی آلی
شماره همراه:09177321562
ایمیل آکادمیک: El.zarenezhad@fums.ac.ir

تحصیلات

دکترای تخصصی شیمی پسا دکترا شیمی دارویی

سوابق اجرایی

مدیر ارتباط با صنعت

 دکتر بابک پزشکی

دکتر بابک پزشکی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

ایمیل: babakpezeshki@yahoo.com

استادیار غدد درون ریز و متابولیسم (بالغین)
 
شماره همراه:09177313304
 
ایمیل آکادمیک: b.pezeshki@fums.ac.ir
 

تحصیلات

دکترای فوق تخصصی بالینی / غدد درون ریز و متابولیسم

 دکتر سید امین کوهپایه

دکتر سید امین کوهپایه

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی فسا

تلفن: 53316324
ایمیل: kohpayeha@gmail.com

دانشیار داروشناسی (فارماکولوژی)

شماره همراه:09177087247

ایمیل آکادمیک: kouhpayeha@fums.ac.ir

isid

orcid

تحصیلات

دکترای تخصصی (PhD) / داروشناسی (فارماکولوژی)

 

سوابق اجرایی

مدیریت  EDC

معاونت آموزشی

 دکتر مصطفی بیژنی

دکتر مصطفی بیژنی

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه

تلفن: 07153102422
ایمیل: bizhani_ostafa@yahoo.com
دانلود رزومه

دانشیار آموزش پرستاری
شماره همراه: 09173308451
ایمیل آکادمیک: bijani.m@fums.ac.ir 

تحصیلات

دکترای تخصصی (PhD) / آموزش پرستاری

سوابق اجرایی

 معاونت پژوهشی دانشکده پرستاری 

مسئول شورای انتشارات دانشگاه 

مدیر گروه دانشجویان کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل 

معاونت آموزش بالینی دانشکده پرستاری و ریاست دانشکده پرستاری

رئیس اداره انتشارات

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه

 

 دکتر زهره ماکولاتی

دکتر زهره ماکولاتی

مدیر تحصیلات تکمیلی

شماره داخلی: 2350
تلفن: 07153350994
ایمیل: zohreh1438@gmail.com

دانشیار علوم تشریحی

شماره همراه:09173042994

isid

orcid

تحصیلات

دکترای تخصصی (PhD)  علوم تشریحی

سوابق اجرایی

مدیر آموزش مداوم

 دکتر مهسا رستمی

دکتر مهسا رستمی

مدير اجرايي مركز تحقيقات بيماريهاي غير واگير

ایمیل: mahsa_59_2007@yahoo.com

استادیار طب سنتی ایرانی

شماره همراه: 09111960300

isid

orcid

تحصیلات

دکترای تخصصی (PhD) / طب سنتی ایرانی

 

 دکتر محمد مهدی نقی زاده

دکتر محمد مهدی نقی زاده

مدیر پژوهشی معاونت تحقیقات

ایمیل: mmnaghi2@yahoo.com

مربی آمار زیستی

شماره همراه: 09177304178

ایمیل آکادمیک: mm.naghizadeh@fums.ac.ir 

isid

orcid

تحصیلات

دکترای تخصصی آمار زیستی

سوابق اجرایی

سرپرست مرکز امور هیات علمی 

 دکتر مهران صیادی

دکتر مهران صیادی

نماینده دانشکده بهداشت

ایمیل: mehransayadi62@gmail.com

استادیار بهداشت مواد غذایی

شماره همراه:09107272110

ایمیل آکادمیک: M.sayadi@fums..ac.ir

isid

orcid

تحصیلات

دکترای تخصصی (PhD) / بهداشت مواد غذایی

 

 دکتر هیوا علی پناه

دکتر هیوا علی پناه

مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی

ایمیل: alipanah.hiwa@yahoo.com

استادیار فیزیولوژی

شماره همراه:09183773853

ایمیل آکادمیک: H.alipanah@fums.ac.ir

isid

orcid

تحصیلات

دکترای تخصصی (PhD) / فیزیولوژی

 دکتر امیررضا خدامان

دکتر امیررضا خدامان

سرپرست بیمارستان دکتر علی شریعتی

ایمیل: dramirrezakhodaman@gmail.com

شماره همراه:09367245988

icid

orcid

تحصیلات

دکترای تخصصی پزشکی / روانپزشکی

 

 دکتر علی مروج

دکتر علی مروج

ریاست دانشکده پیراپزشکی

ایمیل: amoravej@gmail.com

استادیار ایمنی شناسی پزشکی (پژوهش‌محور)

ایمیل آکادمیک: a.moravej@fums.ac.ir

شماره همراه: 09171066029

 ISID

 orcid

تحصیلات

دکترای تخصصی پژوهشی (PhD by Research)/ایمنی شناسی پزشکی

  امیر فقیهی

امیر فقیهی

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

ایمیل: amirfaghihi93@gmail.com

مربی پرستاری سالمندی

شماره همراه:09164159516

ایمیل آکادمیک: a.faghihi72@fums.ac.ir

isid

orcid

تحصیلات

کارشناسی ارشد / پرستاری سالمندی

 دکتر اسماعیل بهمرد

دکتر اسماعیل بهمرد

معاونت پژوهشی دانشکده فناوری های نوین

تحصیلات

دکترای تخصصی (PhD) / بیوفیزیک

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: