دکتر رضا تبریزی

دکتر رضا تبریزی

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات

تلفن: 07153314068
ایمیل: KMSRC89@gmail.com
دانلود رزومه

محقق اصلی مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر

شماره همراه: 09178121178

ایمیل آکادمیک: R.tabrizi@fums.ac.ir

isid

orcid

تحصیلات

دکترای تخصصی اپیدمیولوژی

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: