دکتر یاسر منصوری

دکتر یاسر منصوری

مسئول فنی آزمایشگاه ژنتیک بیمارستان ولی عصر(عج)

تلفن: 071-53334068
ایمیل: fums.mansoori@gmail.com

دانشیار ژنتیک پزشکی

شماره همراه: 09171325240

ایمیل آکادمیک:  y.mansouri@fums.ac.ir

icid

orcid

 

تحصیلات

دکترای تخصصی (PhD) / ژنتیک پزشکی

سوابق اجرایی

معاونت تحقیقات و فناوری

محقق اصلی مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر

عضو شورای پژوهشی 

مدیر ازمایشگاه تحقیقات و پژوهشگر

 دکتر الهام زارع نژاد

دکتر الهام زارع نژاد

مدیر ارتباط با صنعت

تلفن: 07153314068
ایمیل: El.zarenezhad@gmail.com

استادیار شیمی آلی

شماره همراه: 09177321562

ایمیل آکادمیک: El.zarenezhad@fums.ac.ir

icid

orcid

تحصیلات

دکترای تخصصی شیمی پسا دکترا شیمی دارویی

 دکتر عبدالمجید قاسمیان

دکتر عبدالمجید قاسمیان

تلفن: 07153102269
ایمیل: majidghasemian86@gmail.com
دانلود رزومه

استادیار باکتری شناسی پزشکی
شماره همراه: 09106806917

تحصیلات

دکترای تخصصی باکتریولوژی

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: