دکتر یاسر منصوری

دکتر یاسر منصوری

مسئول فنی آزمایشگاه ژنتیک بیمارستان ولی عصر(عج)

تلفن: 071-53334068
ایمیل: fums.mansoori@gmail.com

دانشیار ژنتیک پزشکی

شماره همراه: 09171325240

ایمیل آکادمیک:  y.mansouri@fums.ac.ir

icid

orcid

 

تحصیلات

دکترای تخصصی (PhD) / ژنتیک پزشکی

سوابق اجرایی

معاونت تحقیقات و فناوری

محقق اصلی مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر

عضو شورای پژوهشی 

مدیر ازمایشگاه تحقیقات و پژوهشگر

 دکتر عزیزاله دهقان

دکتر عزیزاله دهقان

معاون پژوهشی دانشکده پزشکی

تلفن: 07153314068
ایمیل: dehghanaz@gmail.com

محقق اصلی مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر

دانشیار اپیدمیولوژی

شماره همراه: 09171214107

ایمیل آکادمیک: Adehghan@fums.ac.ir

isid

orcid

تحصیلات

دکترای تخصصی اپیدمیولوژی

 دکتر مجتبی فرجام

دکتر مجتبی فرجام

تلفن: 07153314068
ایمیل: farjam.md@gmail.com
دانلود رزومه

دانشیار داروشناسی (فارماکولوژی)
شماره همراه: 09177104789
ایمیل آکادمیک: mfarjam@fums.ac.ir
 
 

تحصیلات

دکترای تخصصی فارماکولوژی

سوابق اجرایی

معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی فسا

مجری اصلی طرح تحقیقاتی کوهورت پرشین

 دکتر الهام زارع نژاد

دکتر الهام زارع نژاد

سرپرست مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر

تلفن: 07153314068
ایمیل: El.zarenezhad@gmail.com
دانلود رزومه

استادیار شیمی آلی
شماره همراه:09177321562
ایمیل آکادمیک: El.zarenezhad@fums.ac.ir

تحصیلات

دکترای تخصصی شیمی پسا دکترا شیمی دارویی

سوابق اجرایی

مدیر ارتباط با صنعت

 دکتر عبدالمجید قاسمیان

دکتر عبدالمجید قاسمیان

تلفن: 07153102269
ایمیل: majidghasemian86@gmail.com
دانلود رزومه

استادیار باکتری شناسی پزشکی
شماره همراه: 09106806917

تحصیلات

دکترای تخصصی باکتریولوژی

 دکتر علی قنبری اسد

دکتر علی قنبری اسد

مدیر فناوری

تلفن: 07153102424
ایمیل: alighanbariasad@gmail.com

دانشیار زیست فناوری پزشکی
شماره همراه:۰۹۱۲۰۶۷۹۴۰۰
ایمیل آکادمیک:
 
 

تحصیلات

دکترای تخصصی آمار زیستی

سوابق اجرایی

مدیر گروه بیوتکنولوژی پزشکی

مدیر پژوهشی معاونت تحقیقات

 دکتر مریم زحمت کشان

دکتر مریم زحمت کشان

دبیرکارگروه تخصصی اقتصاد آموزش

تلفن: 07153102366
ایمیل: zahmatkeshan8@yahoo.com

استادیار مدیریت اطلاعات سلامت

شماره همراه:09178326588

ایمیل آکادمیm.zahmatkeshan@fums.ac.ir

isid

orcid

تحصیلات

دکترای تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت

 دکتر علی مروج

دکتر علی مروج

ریاست دانشکده پیراپزشکی

ایمیل: amoravej@gmail.com

استادیار ایمنی شناسی پزشکی (پژوهش‌محور)

ایمیل آکادمیک: a.moravej@fums.ac.ir

شماره همراه: 09171066029

 ISID

 orcid

تحصیلات

دکترای تخصصی پژوهشی (PhD by Research)/ایمنی شناسی پزشکی

  عباس شاهی

عباس شاهی

ایمیل: abbas.shahi2012@yahoo.com

شماره همراه: 09176796208

تحصیلات

ارشد ایمونولوژی

سوابق اجرایی

مشاور جوان معاونت فرهنگی

عضو شورای مرکز جامع تحقیقات

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: