سروش  دادوری

سروش دادوری

مسئول آزمایشگاه تحقیقات ایمیل: soroushdadvari@gmail.com تحصیلات: کارشناس میکروبیولوژی
 صدیقه آقای کیان

صدیقه آقای کیان

ناظر و کنترل کیفی کوهورت پرشین، مسئول دیتای مرکز تحقیقات، مسئول سایت مرکز تحقیقات ایمیل: sedigheh.aghaeikian@gmail.com تحصیلات: کارشناس ارشد ریاضیات کاربردی گرایش تحقیق در عملیات

شماره همراه: 09173308495

 مجتبی کرمی منش

مجتبی کرمی منش

کارشناس ارزیابی مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر تلفن: 07153314068 ایمیل: mojtabakarami44@yahoo.com تحصیلات: کارشناسی ارشد بهداشت محیط
 مریم طالبی مقدم

مریم طالبی مقدم

کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات تلفن: 07153314068 ایمیل: talebi.m.un@gmail.com تحصیلات: کارشناس ارشد امار زیستی، کارشناسی ارشد آمار ریاضی
 صدیقه رضاییان

صدیقه رضاییان

مسئول دفتر مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر تلفن: 07153314068 تحصیلات:

لیسانس ادبیات

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: